Polévka:

Bowls s kuřecí masem

Tip šéfkuchaře:
Bowls s kuřecí masem

E-SHOP Již zítra Vám jej dovezeme

Chcete-li dort již následující den, objednávejte nejpozději den předem do 10 hodin dopoledne.

Jak nakupovat?

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ

 1. Osoba odesílající tento souhla, (dále jako „uchazeč“), má zájem být vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání u zaměstnavatele Ollies dorty s.r.o., se sídlem Výstavní 2968/108, Ostrava-Vítkovice, PSČ 703 00, IČO: 28596030, DIČ: CZ28596030, (dále jako „zaměstnavatel“).
 2. Uchazeč tímto uděluje zaměstnavateli souhlas se zpracováním osobních údajů uchazeče, zejména popisných a identifikačních osobních údajů, včetně fotografie, a to pro účely oslovení uchazeče s nabídkou práce v případě výběrových řízení vypsaných zaměstnavatelem v budoucnu.
 3. Uchazeč tímto bere na vědomí a dává zaměstnavateli souhlas s tím, že osobní údaje zmíněné v předchozím odstavci jsou zpracovávány zaměstnavatelem jako správcem a že nebudou předávány dále třetím osobám. V případě, že by v průběhu zpracování osobních údajů došlo k předání další osobě, bude o tomto zaměstnanec písemně informován.
 4. Uchazeč souhlasí s tím, že zpracováním osobních údajů uchazeče může zaměstnavatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. V současné době nejsou osobní údaje zpracovávány žádným zpracovatelem. Pokud by v budoucnu došlo k pověření zpracovatele, bude o tomto zaměstnanec písemně informován.
 5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu 2 let. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě nebo v listinné podobě neautomatizovaným způsobem.
 6. Uchazeč bere na vědomí, že poskytnutí souhlasu je dobrovolné a že souhlas může být kdykoliv odvolán písemným odvoláním zaslaným do sídla zaměstnavatele. Odvoláním souhlasu je uchazeč z databáze uchazečů vymazán a osobní údaje zlikvidovány.
 7. Zaměstnavatel tímto informuje uchazeče, že má uchazeč právo přístupu k osobním údajům, právu na opravu nebo výmaz osobních údajů, popřípadě omezení zpracování osobních údajů, dále má uchazeč právo vznést námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, jakož i právo na přenositelnost zpracování osobních údajů uchazeče. Pokud uchazeč zjistí nebo se domnívá, že zaměstnavatel provádí zpracování osobních údajů uchazeče, které jsou nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požadovat po zaměstnavateli vysvětlení, opravu, doplnění, blokování nebo likvidaci osobních údajů.
 8. Na základě uplatnění práva uchazeče podle předchozího odstavce zaměstnavatel poskytne uchazeči informaci o přijatých opatřeních, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Zaměstnavatel v takovém případě informuje uchazeče o jakémkoliv takovém prodloužení do jednoho měsíce od obdržení žádosti spolu s důvody pro tento odklad. Jestliže uchazeč podá žádost v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, je-li to možné, pokud uchazeč nepožádá o jiný způsob. Pokud zaměstnavatel nepřijme opatření, o něž uchazeč požádal, informuje bezodkladně a nejpozději do jednoho měsíce od přijetí žádosti uchazeče o důvodech nepřijetí opatření a o možnosti podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů) a o možnosti žádat o soudní ochranu.
 9. Poskytnutí informací, sdělení nebo jiných provedených úkonů na základě žádosti uchazeče podle článku 7. tohoto souhlasu je bezplatné, pokud se nejedná o zjevně neodůvodněné nebo nepřiměřené žádosti, zejména protože se opakují.
 10. Zaměstnavatel dále uchazeče informuje, že u zaměstnavatele nebyl jmenován pověřenec pro ochranu osobních údajů a že osobní údaje uchazeče nebudou předávány do zahraničí a že u zaměstnavatele nedochází k automatizovanému rozhodnutí, včetně profilování.
 11. Uchazeč bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat zaměstnavatele o změně ve svých osobních údajů.

Mějte sladký život s námi

Reference zákazníků

Podělte se s námi o Vaše krásné zážitky s našimi dobrotami

 • Dobrý den, paní Blahutová, ráda bych Vám i Vašemu týmu poděkovala za skvělý catering a nádherný svatební dort na svatbu... Lenka Stachová

 • Dobrý den, Dort byl vynikající, podle mě to slovy ani nejde popsat, jak byl výborný. O jeho kráse ani nemluvě!! Na svatbě... Renata Remencová

 • Dobrý den, svatební dort byl nádherný, přesně podle představ, až bylo škoda takovou krásu rozkrájet. Jahoda i čokomalina byla... Evka a Zdenek

Mějte sladký život s námi

Sladké e-maily Ollies

Sladké e-maily Ollies, to je spousta radosti pro každého mlsálka. Navíc soutěže, slevy, novinky a sezóní nabídka.