Soup:

Bowls s kuřecí masem

Chef's choice
Bowls s kuřecí masem

Order a cakeTommorow we will deliver cake

If you would like to get a cake tommorow, than you have to place order before 10 a.m.

How to order?

Se zmrzlinou na EURO 2016

Vyhrajte lístky na EURO 2016! Zkuste štěstí a udělejte radost sobě nebo svým blízkým!

   

Se zmrzlinou na EURO 2016

Vyfoťte se se zmrzlinou Ollies, sdílejte fotografii na Facebooku, Twitteru nebo Instagramu s hashtagem #eurosollies a vyhrajte lístky pro 2 osoby na EURO 2016 Česko - Turecko!
Z fotografií pak vylosujeme 1 výherní.

Jako "cenu útěchy" pak vybereme 2 nejoriginálnější fotografie. 1. vyhraje Ollies dort a 2. vyhraje 1 kg zmrzliny Ollies. Vše dle vlastního výběru!

Tak vzhůru do soutěžení!Pravidla a podmínky účasti v soutěži:

1. Pořadatel soutěže

Pořadatelem soutěže „Se zmrzlinou na EURO 2016“ (dále jen „Soutěž“) je společnost Ollies dorty, s. r. o., IČ: 28596030, se sídlem Výstavní 2968/108, Ostrava, 703 00, zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, C 33641 (dále jen „Pořadatel“). Pořadatel vydává tato Pravidla Soutěže (dále jen "Pravidla").

Soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k sociální síti Facebook. Facebook s ní není žádným způsobem spojen. Účastník Soutěže je srozuměn a bere na vědomí, že poskytuje své informace pořadateli Soutěže a nikoliv sociální síti Facebook. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně Soutěže musí být směřovány Pořadateli, nikoliv Facebooku.

2. Trvání a místo soutěže

Soutěž se uskuteční ve dnech od 2. 5. 2016 do 25. 5. 2016 23:59 na území České republiky.
Soutěž probíhá na elektronických stránkách Pořadatele na adrese www.facebook.com/cukrarna.ollies.ostrava (dále jen „Facebooková stránka“) provozované sociální sítí Facebook, https://twitter.com/OlliesCZ (dále jen „Twitter“) provozované sociální sítí Twitter a na https://www.instagram.com/ollies_cukrarna/ (dále jen „Instagram“) provozované sociální sítí Instagram.

3. Podmínky účasti v Soutěži

Účastníkem Soutěže může být výhradně svéprávná fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky, která dosáhla 18 let (osoby mladší 18 let se mohou zúčastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce), s platným uživatelským účtem na Facebooku nebo Twitteru nebo Instagramu, která splní podmínky účasti v Soutěži. Soutěže se nemohou účastnit právnické osoby a zaměstnanci Pořadatele a jejich blízké osoby.

Účastník Soutěže současně uděluje svůj souhlas s účastí v Soutěži dle těchto Pravidel, souhlasí se zněním Pravidel bez výhrad a s případným přijetím výhry způsobem dle Pravidel.

4. Vyloučení ze soutěže

Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ty soutěžící, kteří nesplňují výše uvedené podmínky, a také soutěžící, u kterých má podezření na podvodné jednání, porušování dobrých mravů, falšování, nebo zneužívání a porušování pravidel. Takto může být z účasti na Soutěži vyloučen i výherce.

Za takové praktiky je považováno zejména, nikoli však výlučně, použití nedovolených prostředků (např. hackerské nástroje, viry, trojské koně apod.), nebo získání jiné výhody pomocí manipulace, účast prostřednictvím výherních spolků, automatizovaných služeb a především prostřednictvím profesionálních výherních služeb, účast jménem třetí osoby (s jejím i bez jejího vědomí).

5. Průběh soutěže a výběr výherců

V rámci stanoveného data bude na facebookové stránce, Twitteru a Instagramu zveřejněn příspěvek se zadáním soutěže. Úkolem soutěžících je pak sdílet fotografii se zmrzlinou Ollies s hashtagem #eurosollies na Facebooku, Twitteru nebo Instagramu. Každý uživatel smí vložit pouze 1 fotografii. V týdnu po ukončení soutěže vylosuje pořadatel 1 výherní fotografii, kterou odmění.

Po vylosování výherce lístků na EURO 2016 vybere Pořadatel 2 nejoriginálnější fotografie, které rovněž odmění.

Je zakázáno využívat k účasti v soutěži herní mafie a další prostředky, které jsou v rozporu se soutěží, viz. odstavec 4 těchto Pravidel.

6. Výhry, oznámení o výhře a jejich předání

Výhra v soutěži na základě losování: 2 lístky na EURO 2016
Výhra v soutěži na základě výběru: 1. Ollies dort dle vlastního výběru, 2. 1 kg zmrzliny Ollies dle vlastního výběru

Výherce bude zveřejněn na všech výše uvedených sociálních sítích nejpozději do 7 dnů od ukončení soutěže. Předání výhry proběhne osobně, a to na jedné z poboček Ollies.

• Pobočka Ostrava – Vítkovice: Výstavní 2968/108, Ostrava-Vítkovice, PSČ 703 00,
• Pobočka Ostrava – Poruba: Porubská 709/14, Ostrava-Poruba, PSČ 708 00,
• Pobočka Olomouc: Horní Lán 1328/6, Olomouc, 779 00.

Pokud Pořadatele do 14 dnů výherce nekontaktuje prostřednictvím e-mailu, telefonicky nebo do zprávy na některé ze sociálních sítí, či výherce výhru odmítne, zaniká nárok výherce na získání této výhry a výhra propadá ve prospěch Pořadatele, který může rozhodnout o jejím případném přidělení dalšímu Soutěžícímu.

Na výhry nevzniká žádný právní nárok a není možné je směnit za hotovost ani místo nich požadovat jiné plnění. Výhry nejsou soudně vymahatelné. Výhru nelze zaslat poštou ani jinými prostředky, rovněž ji nelze vyzvednout a uplatnit jiným způsobem. O bližších informacích o předání výhry bude výherce informován rovněž prostřednictvím sociálních sítí nebo prostřednictvím e-mailu.

7. Osobní údaje

Účastník soutěže zapojením do Soutěže dobrovolně poskytuje Pořadateli osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, korespondenční adresa a telefonní číslo a uděluje souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů ke zpracování osobních údajů za účelem vyhodnocení Soutěže a k provádění jakýchkoliv marketingových činností. Současně souhlasí s využitím své e-mailové adresy za účelem doručování informací komerční komunikace od Pořadatele. Souhlas se poskytuje na dobu neurčitou a může být kdykoli odvolán písemným oznámení o odvolání doručeného společnosti.

8. Další ustanovení

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu pravidel Soutěže, na zrušení Soutěže, délku trvání, jakož i podmínky Soutěže, zejména, ale ne výlučně, počet výherců, jakož i druhy výher. Změnu Pravidel a podmínek Soutěže pořadatel vhodným způsobem zveřejní.

Pořadatel neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s nesprávnými údaji poskytnutými Účastníky Soutěže v souvislosti s neuplatněním, resp. nevyužitím výhry. Pořadatel Soutěže není odpovědný za technické či programové chyby a omyly vzniklé během řízení Soutěže. V případě jakéhokoli sporu týkajícího se Soutěže, bude rozhodnutí Pořadatele konečné a závazné. Zapojením se do Soutěže vyjadřují Účastníci Soutěže svůj souhlas řídit se těmito Pravidly.


V Ostravě dne 2. 5. 2016


« back to list of all news | 2016-05-02

Mějte sladký život s námi

Customer references

Tell us about your wonderful experiences with our goodies.

  • Dobrý den, paní Blahutová, ráda bych Vám i Vašemu týmu poděkovala za skvělý catering a nádherný svatební dort na svatbu... Lenka Stachová

  • Dear Lucie sorry for sending the photos so late, I hope you enjoy making the cake as much as we are eating it. Love Evelyn Evelyn and Ondrej

  • Hello, Thank you one more time for brilliant wedding cake (we still getting great feedback on cake from our wedding... Renáta Prnka (Schubertová)

Keep the sweet life with us

Sweet e-mails Ollies

Would you like to know about news in Ollies from first hand?