Soup:

Bowls s kuřecí masem

Chef's choice
Bowls s kuřecí masem

Order a cakeTommorow we will deliver cake

If you would like to get a cake tommorow, than you have to place order before 10 a.m.

How to order?

Se zmrzlinou na EURO 2016

Vyhrajte lístky na EURO 2016! Zkuste štěstí a udělejte radost sobě nebo svým blízkým!

   

Se zmrzlinou na EURO 2016

Vyfoťte se se zmrzlinou Ollies, sdílejte fotografii na Facebooku, Twitteru nebo Instagramu s hashtagem #eurosollies a vyhrajte lístky pro 2 osoby na EURO 2016 Česko - Turecko!
Z fotografií pak vylosujeme 1 výherní.

Jako "cenu útěchy" pak vybereme 2 nejoriginálnější fotografie. 1. vyhraje Ollies dort a 2. vyhraje 1 kg zmrzliny Ollies. Vše dle vlastního výběru!

Tak vzhůru do soutěžení!Pravidla a podmínky účasti v soutěži:

1. Pořadatel soutěže

Pořadatelem soutěže „Se zmrzlinou na EURO 2016“ (dále jen „Soutěž“) je společnost Ollies dorty, s. r. o., IČ: 28596030, se sídlem Výstavní 2968/108, Ostrava, 703 00, zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, C 33641 (dále jen „Pořadatel“). Pořadatel vydává tato Pravidla Soutěže (dále jen "Pravidla").

Soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k sociální síti Facebook. Facebook s ní není žádným způsobem spojen. Účastník Soutěže je srozuměn a bere na vědomí, že poskytuje své informace pořadateli Soutěže a nikoliv sociální síti Facebook. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně Soutěže musí být směřovány Pořadateli, nikoliv Facebooku.

2. Trvání a místo soutěže

Soutěž se uskuteční ve dnech od 2. 5. 2016 do 25. 5. 2016 23:59 na území České republiky.
Soutěž probíhá na elektronických stránkách Pořadatele na adrese www.facebook.com/cukrarna.ollies.ostrava (dále jen „Facebooková stránka“) provozované sociální sítí Facebook, https://twitter.com/OlliesCZ (dále jen „Twitter“) provozované sociální sítí Twitter a na https://www.instagram.com/ollies_cukrarna/ (dále jen „Instagram“) provozované sociální sítí Instagram.

3. Podmínky účasti v Soutěži

Účastníkem Soutěže může být výhradně svéprávná fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky, která dosáhla 18 let (osoby mladší 18 let se mohou zúčastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce), s platným uživatelským účtem na Facebooku nebo Twitteru nebo Instagramu, která splní podmínky účasti v Soutěži. Soutěže se nemohou účastnit právnické osoby a zaměstnanci Pořadatele a jejich blízké osoby.

Účastník Soutěže současně uděluje svůj souhlas s účastí v Soutěži dle těchto Pravidel, souhlasí se zněním Pravidel bez výhrad a s případným přijetím výhry způsobem dle Pravidel.

4. Vyloučení ze soutěže

Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ty soutěžící, kteří nesplňují výše uvedené podmínky, a také soutěžící, u kterých má podezření na podvodné jednání, porušování dobrých mravů, falšování, nebo zneužívání a porušování pravidel. Takto může být z účasti na Soutěži vyloučen i výherce.

Za takové praktiky je považováno zejména, nikoli však výlučně, použití nedovolených prostředků (např. hackerské nástroje, viry, trojské koně apod.), nebo získání jiné výhody pomocí manipulace, účast prostřednictvím výherních spolků, automatizovaných služeb a především prostřednictvím profesionálních výherních služeb, účast jménem třetí osoby (s jejím i bez jejího vědomí).

5. Průběh soutěže a výběr výherců

V rámci stanoveného data bude na facebookové stránce, Twitteru a Instagramu zveřejněn příspěvek se zadáním soutěže. Úkolem soutěžících je pak sdílet fotografii se zmrzlinou Ollies s hashtagem #eurosollies na Facebooku, Twitteru nebo Instagramu. Každý uživatel smí vložit pouze 1 fotografii. V týdnu po ukončení soutěže vylosuje pořadatel 1 výherní fotografii, kterou odmění.

Po vylosování výherce lístků na EURO 2016 vybere Pořadatel 2 nejoriginálnější fotografie, které rovněž odmění.

Je zakázáno využívat k účasti v soutěži herní mafie a další prostředky, které jsou v rozporu se soutěží, viz. odstavec 4 těchto Pravidel.

6. Výhry, oznámení o výhře a jejich předání

Výhra v soutěži na základě losování: 2 lístky na EURO 2016
Výhra v soutěži na základě výběru: 1. Ollies dort dle vlastního výběru, 2. 1 kg zmrzliny Ollies dle vlastního výběru

Výherce bude zveřejněn na všech výše uvedených sociálních sítích nejpozději do 7 dnů od ukončení soutěže. Předání výhry proběhne osobně, a to na jedné z poboček Ollies.

• Pobočka Ostrava – Vítkovice: Výstavní 2968/108, Ostrava-Vítkovice, PSČ 703 00,
• Pobočka Ostrava – Poruba: Porubská 709/14, Ostrava-Poruba, PSČ 708 00,
• Pobočka Olomouc: Horní Lán 1328/6, Olomouc, 779 00.

Pokud Pořadatele do 14 dnů výherce nekontaktuje prostřednictvím e-mailu, telefonicky nebo do zprávy na některé ze sociálních sítí, či výherce výhru odmítne, zaniká nárok výherce na získání této výhry a výhra propadá ve prospěch Pořadatele, který může rozhodnout o jejím případném přidělení dalšímu Soutěžícímu.

Na výhry nevzniká žádný právní nárok a není možné je směnit za hotovost ani místo nich požadovat jiné plnění. Výhry nejsou soudně vymahatelné. Výhru nelze zaslat poštou ani jinými prostředky, rovněž ji nelze vyzvednout a uplatnit jiným způsobem. O bližších informacích o předání výhry bude výherce informován rovněž prostřednictvím sociálních sítí nebo prostřednictvím e-mailu.

7. Osobní údaje

Účastník soutěže zapojením do Soutěže dobrovolně poskytuje Pořadateli osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, korespondenční adresa a telefonní číslo a uděluje souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů ke zpracování osobních údajů za účelem vyhodnocení Soutěže a k provádění jakýchkoliv marketingových činností. Současně souhlasí s využitím své e-mailové adresy za účelem doručování informací komerční komunikace od Pořadatele. Souhlas se poskytuje na dobu neurčitou a může být kdykoli odvolán písemným oznámení o odvolání doručeného společnosti.

8. Další ustanovení

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu pravidel Soutěže, na zrušení Soutěže, délku trvání, jakož i podmínky Soutěže, zejména, ale ne výlučně, počet výherců, jakož i druhy výher. Změnu Pravidel a podmínek Soutěže pořadatel vhodným způsobem zveřejní.

Pořadatel neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s nesprávnými údaji poskytnutými Účastníky Soutěže v souvislosti s neuplatněním, resp. nevyužitím výhry. Pořadatel Soutěže není odpovědný za technické či programové chyby a omyly vzniklé během řízení Soutěže. V případě jakéhokoli sporu týkajícího se Soutěže, bude rozhodnutí Pořadatele konečné a závazné. Zapojením se do Soutěže vyjadřují Účastníci Soutěže svůj souhlas řídit se těmito Pravidly.


V Ostravě dne 2. 5. 2016


« back to list of all news | 2016-05-02

Mějte sladký život s námi

Customer references

Tell us about your wonderful experiences with our goodies.

  • Dear Lucie sorry for sending the photos so late, I hope you enjoy making the cake as much as we are eating it. Love Evelyn Evelyn and Ondrej

  • Hello, Thank you one more time for brilliant wedding cake (we still getting great feedback on cake from our wedding... Renáta Prnka (Schubertová)

  • Good evening, Thank you for beautifull cake, taste was great and so fresh.Cake was delivered in time as we set up. Thank you... Kelnarovi

Keep the sweet life with us

Sweet e-mails Ollies

Would you like to know about news in Ollies from first hand?