Order a cakeTommorow we will deliver cake

If you would like to get a cake tommorow, than you have to place order before 10 a.m.

How to order?

Podnikové vzdělávání zaměstnanců

Společnost Ollies dorty s.r.o. realizuje projekt s názvem Podnikové vzdělávání zaměstnanců Ollies dorty s.r.o., Společnost Ollies dorty s.r.o. realizuje projekt s názvem Podnikové vzdělávání zaměstnanců Ollies dorty s.r.o.

Podnikové vzdělávání zaměstnanců
   

Společnost Ollies dorty s.r.o. realizuje projekt s názvem Podnikové vzdělávání zaměstnanců Ollies dorty s.r.o., reg. č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004187. Projekt je financovaný z Evropského sociálního fondu a je zaměřený na zvyšování odborností našich zaměstnanců formou vzdělávacích kurzů.

« back to list of all news | 2017-08-21

Keep the sweet life with us

Sweet e-mails Ollies

Would you like to know about news in Ollies from first hand?